Zajišťování dotací

Poskytujeme poradenství s financováním projektů. Nalezneme vhodný dotační program a zdroj financování pro váš projekt. Zpracujeme žádost o dotaci, zajistíme potřebné přílohy a postaráme se o vyřizování nezbytných formalit s poskytovateli dotací nebo s jejich mnohdy náročnými požadavky.

Nejčastější žádosti o dotace:

  • Operační program životní prostředí
  • Ministerstvo zemědělství výstavba, oprava, odbahnění rybníků ve vlastnictví obcí
  • Ministerstvo zemědělství výstavba, rekonstrukce, odbahnění rybníků od 2 do 30 ha
  • Operační program rybářství

Od samého počátku spolu budeme usilovat o co nejvhodnější nastavení projektu, aby měl co největší šance na úspěšné schválení a získání dotace. Ale nebudeme vás tlačit k přijetí nereálných závazků, které by vám v mohly v budoucnu přinést potíže a starosti při jejich plnění.

Optimalizace projektové dokumentace pro získání dotace

Většinou jsme s našimi klienty na samém počátku projektu, kdy pro ně zajišťujeme projektové práce. V rámci optimalizace projektové dokumentace můžeme našim zákazníkům nabídnout různé varianty nápadů a doporučení, která povedou k vyšší efektivitě při získávání dotace.

Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše práce