Výstavba vodních nádrží v k.ú. Křtěnovice (VN 1, VN 2, VN 3 a VN 4)

Původní stav

Údolí toku Křtěnovického potoka mezi vesničkami Rašovice a Křtěnovice bylo v minulosti změněno na kaskádu rybníků, které se používali jako zdroj vodní síly pro pohon strojů a čerpadel při těžbě stříbra v okolních kopcích a zároveň sloužily pro chov ryb. Později, když došlo k ukončení těžby stříbra a hospodaření na zemědělských pozemcích bylo výnosnější než chov ryb, došlo k postupnému zrušení kaskády rybníků a převedení jejich vodních ploch na intenzivně využívané louky.

Nový stav

V rámci projektu byla znovu obnovena – postavena kaskáda čtyř rybníků na Křtěnovickém potoce. Rybníky celkově zadržují 26.000 m3 vody a při povodních dokáží zadržet dalších 17.000 m3. V době sucha výrazně ovlivňují mikroklima v jejich okolí a neustále zásobují infiltrací spodní vody. Zároveň slouží k chovu ryb a jsou útočištěm mnoha druhů rostlin a živočichů.

Realizace

Nový stav

Investor

Rybářství Křtěnovice s.r.o.
Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Projektant

Ing. Vilém Šedivý
Nová 520, Veselí nad Lužnicí
IČO: 113 39 659
ČKAIT: 0100221

Stavitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO: 277 20 161

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo zemědělství
Dotační program: Operační program Rybářství 2014-2020

Datum dokončení projektu

prosinec 2018