Tůně v k.ú. Městečko u Chotýšan

Původní stav

Pozemky zničené nevhodným zemědělským hospodařením, kvůli odvodnění trpěly nedostatkem vody.

Nový stav

Byly vybudovány dvě tůně, které zlepšily celkovou retenční schopnost krajiny a biodiverzitu území.

Realizace

Nový stav

Investor

Ing. Tomáš Borkovec
Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Projektant

Ing. Vilém Šedivý
Nová 520, Veselí nad Lužnicí
IČO: 113 39 659
ČKAIT: 0100221

Stavitel

Pond Trust – Ing. Martin Suchopar
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 707 91 635

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Datum dokončení projektu

duben 2013