Tůně u potoka, k.ú. Libouň

Původní stav

Zarostlá a nevyužívaná louka navazující na Strašický potok. Louka byla bez výskytu ceněných druhů rostlin a živočichů.

Nový stav

Novostavba tří hloubených bočních tůní. Největší tůň má výrazně členitou břehovou linii s poloostrovem. Tůně nejsou průtočné a jsou napájeny podzemními vývěry vody. V maximálně míře byly zachovány stávající porosty olší a vrb.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Ing. Lenka Smutná
Libouň 1, 257 06 Zvěstov

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007–2013

Datum dokončení projektu

listopad 2014