Tůně Kamenná Lhota, k.ú. Popovice u Benešova

Původní stav

Lokalita se nachází jihozápadním směrem od obce Popovice – části Kamenná Lhota. Řešené pozemky jsou svažité, zčásti podmáčené a pokryty vzrostlou křovinou mokřadní vegetací.

Nový stav

Byly vybudovány tři tůně vytěžením a zpětným použitím 2 519 m3 ornice a zeminy. Tůně mají celkovou plochu 1 779 m2 a celkově nově zadrží v krajině 1 596 m3 vody.

Před realizací

Realizace

Po realizaci

Investor

Kateřina Zinglová
Kamenná Lhota 5, 257 01 Popovice

Projektant

Projektant Ing. Klára Dlouhá
Odpovědný projektant Ing. František Holeček

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program životní prostředí 2014–2020

Datum dokončení projektu

květen 2021