Tůň u Chotýšanky

Původní stav

Intenzivně zemědělsky využívaná louka s výskytem několika kulturních travin, která byla v minulosti odvodněna.

Nový stav

V rámci projektu došlo k výstavbě boční tůně v blízkosti říčky Chotýšanka o ploše 5.000 m2 a objemu vody 5.390 m3. Tůň je řešena jako hloubená bez ohrázování. Tůň má krajinotvornou, retenční a estetickou funkci. Důležitým účelem tůně je vytvoření stabilního mokřadního biotopu a podpora biodiverzity. Pravidelně se v ní rozmnožují různé druhy obojživelníků.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Jiří Žirovnický
Pod Tratí 1756, 258 01 Vlašim

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007–2013

Datum dokončení projektu

únor 2015