Technický dozor investora

Technický dozor investora je řešením, jak bez vlastní přítomnosti ohlídat správné provedení stavby. Při dozorování hájíme vaše zájmy během procesu výstavby s důrazem na kvalitu a správnost provedené práce. Jsme připraveni řešit výskyt odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které by mohly znehodnotit vložené investice.

Některé z činností stavebního dozoru:

  • Kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací
  • Kontrola časového průběhu prací
  • Kontrola finančních částek účtovaných za provedené práce
  • Příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby
  • Spolupráce při technickém řešení veškerých sporů
  • Kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek
  • Organizování předání a převzetí provedené stavby

Technický dozor stavebníka (investora) je povinný u staveb financovaných z veřejných rozpočtů, ale klienti ho pro svůj klid objednávají i u projektů, které nejsou financované z veřejných rozpočtů, aby měli kontrolu nad správným vynakládáním jejich investic. Jsme autorizovaní k vykonávání technického dozoru stavebníka. Máme prokazatelné zkušenosti s dozorováním a kontrolou průběhu vlastních i nám svěřených staveb.

Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše práce