Rybník „Na Soutoku“, k.ú. Jemniště, Postupice

Původní stav

Kulturní louky ve vlastnictví investora byly částečně podmáčené s velmi omezenou možností běžné údržby. Prostředkem lokality protékal „narovnaný“ a „obetonovaný“ potok s téměř nulovou biodiverzitou.

Nový stav

Záměr investora byl provést novostavbu rybníka citlivě bez zásahů do okolních ploch. Na lokalitě byla vystavěna průtočná vodní nádrž s rybochovnou funkcí při zachování ekologických funkcí krajiny. Rybník má rozlohu téměř 4 ha a celkem zadrží 52.000 m3 vody. Podél břehů byly vytvořeny příznivé podmínky pro život dalších vodních a na vodu vázaných organismů a rostlin v litorálních plochách, které zaujímají 18,5% rozlohy nádrže.

Před realizací

Realizace

Po realizaci

Investor

Ing. Jiří Sternberg
Jemniště 1, 257 01 Postupice

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo zemědělství
Dotační program: Program – 129280 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Datum dokončení projektu

listopad 2019