Rekonstrukce rybníka Společník, k.ú. Starcova Lhota

Původní stav

Rybník Společník je historické vodní dílo vystavěné před rokem 1955 s katastrální výměrou 8,6 ha. Rybník měl poškozenou výpusť, hráz, bezpečnostní přeliv, kádiště a sjezd na kádiště. V dolní části byl silně zabahněn.

Nový stav

Proběhla celková rekonstrukce objektů – hráze, výpusti, bezpečnostního přelivu, kádiště a sjezdu na kádiště, které zůstali na stejném místě. Dále proběhlo částečné odstranění sedimentu. Rybník je po opravě využíván k zadržení a retenci vody v krajině a k polointenzivnímu způsobu chovu ryb. Současně slouží jako retenční nádrž k zachycení povodňových průtoků o celkovém objemu nádrže 156.000 m3. Rekonstrukcí došlo ke zlepšení vodního režimu a vytvoření ekologicky stabilního prvku v zemědělsky a lesnicky obhospodařované krajině.

Realizace

Po realizaci

Investor

Rybářství Křtěnovice s.r.o.
Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Projektant

Ing. Vilém Šedivý
Nová 520, Veselí nad Lužnicí
IČO: 113 39 659
ČKAIT: 0100221

Stavitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO: 277 20 161

Financování

Ministerstvo zemědělství
Dotační program: Program – 129280 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže

Datum dokončení projektu

červen 2019