Projektové práce

Projektováním rybníků, vodních nádrží, tůní, mokřadů a vodních toků se zabýváme pro soukromé, komunální i komerční klienty. Využíváme při tom znalostí i zkušeností, které jsme získali mnohaletou praxí, z moderních poznatků a teorií našeho oboru.

Při navrhování vodních děl se umíme vypořádat s inženýrskými disciplínami, máme zkušenosti se stavební mechanikou, mechanikou zemin a se zakládáním staveb, proto se nebojíme pustit i do těch nejnáročnějších projektů.

Zpracování projektové dokumentace

Každá stavba musí být postavena na základě projektové dokumentace. Nabízíme projekci a konzultace v oblasti výstavby nebo rekonstrukce vodohospodářských staveb.

Připravíme pro vás komplexní projektovou dokumentaci, nebo passport rybníka, manipulační řád, rozpočty a výkazy výměr. S ohledem na vaše potřeby a možnosti.

Práce na klíč

Všechny vyprojektované stavby dokážeme zpracovat na klíč. Postaráme se o všechny potřebné formality, papírování, zajištění dotací, výběrová řízení nebo technický dohled. Na konci vám předáme hotové dílo, u kterého vám můžeme poskytnout další poradenství.

  • Studie
  • Projekt a stavební povolení
  • Žádost o dotaci
  • Výběrové řízení a kolaudace
  • Poradenství s chovem ryb, pro čistou a koupací vodu

Projektujeme opravy a rekonstrukce, odstraňování sedimentu nebo opravy po povodni a další vodohospodářské stavby. Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše práce