Oprava rybníka Strašidlo v k.ú. Rašovice u Hlasiva

Původní stav

Historický rybník původně postavený pro potřeby důlní činnosti při dolování stříbra. Během minulých let nebyl nikým udržovaný. Byl velmi silně zabahněný, více jak třetina plochy rybníka již „vyrostla z vody“, s téměř nefunkčním bezpečnostním přelivem, s původní, již z části rozpadlou čapovou výpustí a navazujícím dřevěným potrubím. Původní vývařiště pod rybníkem bylo zrušeno, tím došlo k možnosti vniknutí vzduchu do dřevěného potrubí a jeho postupné degradaci hnitím.

Nový stav

Došlo ke kompletní obnově rybníka. K výstavbě nové požerákové výpusti s navazujícím plastovým potrubím. Byl postaven nový kamenný bezpečností přeliv. Byla opravena hráz, vyrovnána její koruna a opatřena kamenným pohozem s urovnáním líce. Z rybniční zdrže byl odvozen sediment na zemědělské pozemky.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Rybářství Křtěnovice s.r.o.
Křtěnovice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

Projektant

Ing. Vilém Šedivý
Nová 520, Veselí nad Lužnicí
IČO: 113 39 659
ČKAIT: 0100221

Stavitel

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
IČO: 277 20 161

Financování

Ministerstvo zemědělství
Dotační program: Operační program rybářství 2007–2013

Datum dokončení projektu

duben 2013