Odbahnění a mokřady vodní nádrž Jemniště

Původní stav

Jemnišťský rybník je třetí z kaskády rybníků v zámeckém parku Jemniště. Byl silně zabahněný s místy až 1,5 metrovou vrstvou sedimentu.

Nový stav

Byl obnoven retenční prostor malé vodní nádrže a zvýšena retenční schopnost krajiny pomocí plošného odtěžení sedimentu ze dna rybníku a vyhloubením dvou tůní nad rybníkem. Z nádrže s plochou hladiny 4.245 m2 bylo odtěženo 4.256 m3 sedimentu, který byl rozprostřen na zemědělské pozemky. Tím došlo k zpomalení odtoku vody z krajiny a zvýšení biodiverzity. V rámci projektu byly vytvořeny stanoviště vhodné pro život a rozmnožování vodních a na vodu vázaných organismů.

Původní stav

Realizace

Nový stav

Investor

Jiří Sternberg
Jemniště 1, 257 01 Postupice

Projektant

Ing. Zuzana Kotenová
Hněvkovice 57, 396 01 Humpolec
IČO: 737 57 608
ČKAIT: 1400356

Stavitel

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČO: 029 51 746

Financování

Ministerstvo životního prostředí
Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007–2013

Datum dokončení projektu

červen 2015