Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti převezmeme kompletní dohled nad postupem výstavby a jejím strategickém řízení. Postaráme se o předprojektové a projektové přípravy, zajištění potřebných povolení a rozhodnutí státní správy, která jsou nezbytná pro samotnou realizaci stavby.

  • Inženýrsko-geologický průzkum
  • Zajištění potřebných povolení (stavební, územní, nakládání s vodami)
  • Vyřízení nutných rozhodnutí orgánů státní správy
  • Řízení správného postupu a realizace stavby

Inženýrská činnost pro nás znamená použití nejlepších postupů, které jsou vhodné pro aktuální projekt stavby, aby co nejvíce zrychlily a zefektivnily proces její realizace. Kromě získání potřebných územních a stavebních povolení, zajišťování a koordinování rozhodnutí, posudků dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, služba také zahrnuje organizování výběrových řízení nebo kompletování veškerých dokladů a mnoho dalších činností, které jsou spojené s výstavbou vodohospodářských staveb.

Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás.

Naše práce